Vad gör Bright?

Bright är ett svenskt elhandelsföretag som säljer el till svenska företag och hushåll.

Bright mäter din elförbrukning timme för timme och du får information om vilka timmar som är bra och vilka som är dåliga. Om du flyttar en del av din elkonsumtion från en dålig timme till en bra timme får du en lägre elkostnad samtidigt som du stöttar förnybar energi. På webbsidan och i appen ger Bright dig information om vilka timmar på dygnet som är bra respektive dåliga att konsumera el på. Vi ger dig prognoser i förväg så att du kan planera din förbrukning. Det räcker med att du flyttar lite av din elkonsumtion då och då för att hjälpa miljön och spara pengar. Det behöver inte vara betungande.

Det kan aldrig bli dyrare med ett smart elavtal med timmätning än med ett vanligt rörligt elavtal. Det kan bara bli billigare.

Vilket pris kommer jag att betala med Bright?

Du kommer att betala samma pris som elbolagen själva betalar när de köper in den el som de säljer vidare till sina kunder. Eftersom Bright dessutom mäter din förbrukning timme för timme istället för bara en gång i månaden kan du sänka din elräkning genom att ladda elbilen eller tvätta/diska en billig timme istället för en dyr. Idag har bara ca 1,5% av alla svenska hushåll ett smart elavtal där detta är möjligt!

Är du orolig för att Brights smarta elavtal med timmätning kan bli dyrare än ditt vanliga elavtal? Det behöver du inte vara. Vi på Bright är så säkra på att våra kunder sparar pengar med vårt elavtal att vi ger dem en prisgaranti! Det kan aldrig bli dyrare än med ett vanligt traditionellt rörligt elavtal.

Kan jag få ett smart elavtal med timpris från Bright?

Ja, Bright erbjuder alla i Sverige ett smart elavtal, oavsett vart du bor. Och du behöver inte installera något. Du tecknar bara avtalet på Brights webbsida och sedan är det klart. Det tar mindre än 30 sekunder!

Hur kan jag hjälpa miljön?

Om vi vill bygga ett hållbart samhälle måste vi öka andelen el från sol, vind och vatten. Utbudet av el från förnybara källor varierar över tiden vilket påverkar elpriset. Om det t ex blåser mycket ökar tillgången på vindkraft vilket gör att priset på el går ner. För att utnyttja förnybara energikällor optimalt måste vi lära oss att förbruka el vid rätt tillfälle.

Genom att använda elen på billiga timmar istället för dyra timmar är man med och bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Bright hjälper dig att flytta din förbrukning från de dyra till de billigare timmarna.

Kan jag spara pengar med Brights elavtal?

Alla hushåll sparar pengar med ett smart elavtal med timmätning jämfört med ett traditionellt rörligt elavtal. Om du dessutom är aktiv och ibland flyttar lite av din elförbrukning från dyra till billiga timmar kan du spara ännu mer pengar. Ofta skiljer det 30% i pris mellan en billig och en dyr timme. På Mina Sidor och i Brights app får du löpande information om vilka tidpunkter som är billiga respektive dyra. Bright ger dig också en prognos hur elpriset utvecklar sig timme för timme framåt i tiden. För att hjälpa dig med din planering.

Kan det bli dyrare för mig?

Nej. Hos Bright kan elpriset, som vi mäter varje timme, aldrig bli dyrare än det vanliga elpriset som mäts en gång i månaden. Om det mot förmodan skulle hända så aktiveras ett pristak och du får pengar tillbaka genom avdrag på fakturan. Det vanliga elpris som kunden får hos andra elbolag blir alltså ett pristak om man är kund hos Bright.

Varför har ni timpris på el?

Vi på Bright är övertygade om att timpris är bäst för dig som kund och att det i längden sparar pengar åt våra kunder. Timpriset på el styrs av utbud och efterfrågan samt väder och vind och följer svängningarna på den nordiska elbörsen. Det är alltså inte vi som elhandelsbolag som bestämmer priset vilket är fallet med fasta elpriser. Historiskt sett har det varit mer förmånligt med ett elavtal som följer priset på elbörsen än med fastpris avtal.

Vad menas med förnyelsebar el?

Med förnyelsebar el menar vi el från förnybara källor såsom sol, vind- och vattenkraft. Denna el har minimal påverkan på miljön och släpper inte ut någon koldioxid. Brights miljömärkta el är dessutom alltid ursprungsmärkt och märkt med Bra Miljöval (avser vind- och vattenkraft), världens tuffaste miljömärkning. Vi kan garantera att all el vi köper in kommer från antingen sol, vind eller vatten, det har vi certifikat på.

Vad är el märkt med Bra Miljöval?

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval är världens tuffaste miljömärkning som tvingar elproducenterna att producera grön el på ett miljömässigt korrekt sätt. Bland annat finns det begränsningar i var elproduktionen får ske och dessutom måste elproducenten upprätta och genomföra en åtgärdsplan för att reducera den påverkan som trots allt sker på naturen till följd av elproduktionen. Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval kontrolleras varje år av oberoende auktoriserade revisorer för att säkerställa att reglerna efterlevs. Genom att välja Brights rena el märkt med Bra Miljöval så är du med och sätter press på elproducenter att miljöanpassa sin produktion.

Vilka öppettider har er kundtjänst?

Kundservice via telefon är öppet helgfria vardagar (09.00 – 12.00). Övriga tider (vardagar) hänvisar vi till vår mailsupport (svarstid inom 24 timmar).

Vid eventuella klagomål, vart vänder jag mig då?

Vid eventuella klagomål vänder du dig till vår kundservice på 08-420 010 00 eller via mail på info@getbright.se. Vi ska göra allt vi kan för att du som kund ska vara nöjd med Bright.

Vilka organ ska jag som elkunsument vända mig till om jag vill ha mer information eller har frågor om tvistlösning?

Har du synpunkter eller klagomål som t.ex. gäller att ett elbolag inte följer ellagen kan du kontakta Energimarknadsinspektionen som är en tillsynsmyndighet vars uppgift bl.a. är att kontrollera att elbolagen följer gällande regelverk och lagar. På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida hittar du ytterligare information om hur du kan få hjälp.

Vart vänder jag mig om jag har frågor kring oberoende användarrådgivning?

På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida hittar du information om detta.

Vilka rättigheter har jag som elkonsument?

Du som vill veta mer om dina rättigheter som elkonsument kan ladda ned följande PDF dokument.

Vad gör jag vid strömavbrott?

Strömavbrott beror på problem med överföringen av elen. Du måste därför kontakta din nätägare.

Kan jag riskera att bli utan el vid ett byte till Bright?

Du som kund kan vara helt lugn. Det är helt riskfritt att byta elbolag i Sverige och du kan aldrig bli utan el. Det finns något som kallas leveransplikt och det innebär att om något skulle hända med ditt elbolag så kommer det än dock alltid att levereras el till ditt hushåll. Detta garanteras av nätägaren i ditt elområde.

Har ni några bindningstider?

Nej, vi har inga bindningstider (kan ev förekomma vid kampanjer, då står det klart och tydligt angivet vid beställning).

Har ni några uppsägningstider?

Nej, vi har inga uppsägningstider (om annat förekommer står det klart och tydligt angivet i den registreringsbekräftelse som skickats ut).

Hur gör jag för att avsluta mitt elavtal med Bright?

För att säga upp ditt avtal med Bright kontaktar du den elleverantör du vill vara kund hos. Meddela sedan Bright via mail eller telefon att du kommer att avsluta ditt elavtal hos oss.

Om du flyttar och vill flytta med ditt elavtal så kan vi på Bright sköta om hela flytten åt dig. Du kan enkelt anmäla en flytt av elavtal på "Mina Sidor".

Hur byter jag till Bright?

Du kan enkelt byta till Bright genom att fylla i dina uppgifter här på webben. Vi sköter sedan själva bytet åt dig. Vi ser till att ditt nuvarande elavtal avslutas korrekt och att Bright tar över elleveransen på rätt datum efter det att eventuell uppsägningstid hos din nuvarande elleverantör gått ut.

Jag har redan ett elbolag idag, kan jag ändå välja Bright?

Det går alldeles utmärkt att välja Bright fast du har ett annat elbolag i dagsläget. Du fyller enkelt i dina uppgifter här på webben så sköter vi om bytet åt dig. Vi ser till att ditt nuvarande elavtal avslutas korrekt och att Bright tar över elleverans till dig på rätt datum efter det att eventuell uppsägningstid hos din nuvarande elleverantör gått ut.

Vad händer när jag flyttar?

Bright kan sköta om hela flytten åt dig. Vi flyttar ditt elavtal och även ditt nätavtal. Logga in på "Mina Sidor" och beställ flytt av ditt elavtal. Du kan självklart även kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig, det går även bra att ringa oss på 08-420 010 00.

Hur byter jag betalsätt?

Du kan enkelt byta betalsätt genom att logga in på Mina Sidor.

Hur ofta får jag min faktura?

Bright fakturerar månadsvis i efterskott.

Har Bright någon fakturaavgift?

Nej, vi har ingen fakturaavgift. Bright tillhandahåller fakturor, fakturaunderlag och information om energianvändning kostnadsfritt via Mina Sidor på www.getbright.se/minasidor. En miljöavgift för kommunikation via post tas ut varje månad (29 kr ink moms). Bright är ett miljömedvetet företag som uppmuntrar digital kommunikation via ex e-post/sms/APP och därför har vi en avgift som gäller för kunder som har vårt elavtal med information skickad via post.

Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Cirka 10 dagar efter förfallodagen skickar vi en påminnelse. Du påförs då en påminnelseavgift (60 kr) samt en dröjsmålsränta (för närvarande årsränta 8,5 %, från förfallodagen tills fakturan är betald) som debiteras på nästkommande faktura. Om du inte betalar trots påminnelsen erhåller du ett inkassokrav (avgift 180 kr). Uteblir betalning efter inkassokravet går ärendet vidare till inkasso.

Hur beräknar Bright min kostnad för elen jag förbrukat?

Vårt timpris följer svängningarna på den nordiska elbörsen. Elpriset utgörs av Brights faktiska inköpskostnad för elen. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, Bra Miljöval och till elinköpen kopplade avgifter till Svenska Kraftnät och elmäklare. Elpriset är helt utan vinstpåslag och Bright fakturerar bara Kunden vad bolaget själv har fått betala.