Om Bright

Bright Energy har redan hjälpt tusentals kunder att minska sin elkostnad och miljöpåverkan. Nu är siktet inställt på en framtid med enbart klimatneutral och miljövänlig el.

Det inte många elkonsumenter känner till är att både elpris och CO2-påverkan i våra elnät förändras varje timme.

För en ljusare framtid

Vi behöver påbörja resan mot en framtid där kunden tar till vara på den förnybara energin (sol/vind) när den utvinns istället för att den ska gå förlorad. Med hjälp av automatisk styrning av exempelvis elbilsladdning behöver kunden inte förändra ett beteende utan vi hjälper kunden att förbruka sin el på timmar som är bättre för både plånbok och miljö. På ett enkelt sätt hjälper vi kunden att förstå, kontrollera och styra sin elförbrukning, kostnad och miljöpåverkan.

Nu har Bright börjat samarbeta med andra el-, nät- och produktbolag som vill kunna erbjuda sina kunder en helt ny digital kundupplevelse. Siktet är inställt på att med hjälpa av andra företag skapa energiutjämning i våra elnät och förbereda för en framtid med fler elbilar och mer digitala apparater, vilka kräver mer elektricitet.

Tillsammans med våra smarta partners vill vi på Bright vara och med och bidra till en mer hållbar framtid.

Världen behöver snabba på omställningen till förnybar energi.

En stor utmaning idag är att konsumenterna förbrukar en stor del av sin el på fel timmar på dygnet. Detta måste vi ändra på i en framtid med fler elektroniska fordon på våra vägar, där solceller dominerar på våra tak och där smarta hem ändrar våra förbrukningsmönster. Samtidigt kommer mer el att produceras av sol- och vindkraft. Lösningen stavas automatisering och intelligent styrning. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att förbruka elen som vi gör idag. Detta hjälper Bright våra kunder med.

Bright ligger i framkant när det gäller digital utveckling och automatisering inom energibranschen. Våra partners kan enkelt låta sina slutkunder förstå, styra och automatisera sin förbrukning, kostnad och miljöpåverkan.

Välkommen till Bright, tillsammans digitaliserar vi energibranschen och förbereder världen för mer sol- och vindkraft.